Skip to main content

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana!

Arbete med sprängladdning
Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!

Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan 8 och 10 år för våra olika projekt. Vi söker entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans med oss.

Upphandlingen av våra entreprenader pågår och under de kommande åren ska vi upphandla flera större entreprenader.

Utbyggnaden av tunnelbanan är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Viktigt med hållbarhet i upphandlingarna
Nya tunnelbanan ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det.

Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik.

Läs om landstingets uppförandekod för leverantörer.  Här hittar du Region Stockholms miljöprogram. Läs gärna också mer om vårt arbete med hållbarhet och om Region Stockholms inköpspolicy.