Skip to main content

Tillfällig vistelse

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut men vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under hela byggtiden. I vissa fall kan våra arbeten störa så  mycket att boende kan välja tillfällig vistelse. 

 

Erbjudande om tillfällig vistelse
Innan vi börjar arbeta så görs prognoser över var och hur mycket vi kommer att störa. Där vi riskerar att överskrida riktvärden för buller skickar vi ut ett brev med information och erbjudande om tillfällig vistelse till berörda hushåll. Utskicket görs senast tre veckor innan vi bedömer att störningen kan uppstå.

Om du får detta informationsbrev så betyder det inte att tillfällig vistelse behöver bli aktuell. I många fall är våra prognoser väl tilltagna och den faktiska störningen blir ofta mindre än befarat.


Vad kan jag göra om jag blir störd?

Om du upplever att du blir störd av arbetena är det första du gör att kontakta oss.
Det gör du genom att fylla i formuläret ”anmäl störning”. Om du har frågor är du välkommen att kontakta SL kundtjänst.

 

När vi mottagit din störningsanmälan så utreder vi om det rör sig om ett överskridande av riktvärden för buller och därefter kan vi göra åtgärder i flera steg:
 

  1. Vi kan komma ut till dig och gör mätningar på plats alternativ utföra kompletterande mätningar på arbetsområdet.

  2. Första steget är då att försöka dämpa vid bullerkällan eller byta arbetsmetod.

  3. Om inte det fungerar ser vi om det finns något ytterligare vi kan göra hemma hos dig under den här perioden (det kan till exempel handla om att förstärka dina fönster).

  4. Som en sista utväg kommer vi att erbjuda möjlighet till tillfällig vistelse, antingen bara under dagtid eller under hela störningsperioden. Det beror på vilken typ av arbeten som utförs och vilka tider vi arbetar. Eftersom det mest bulleralstrande arbetet utförs under dagtid, är tillfällig vistelse ett komplement till bostaden som kan bli aktuellt för den som är hemma på dagarna eller som har särskilda behov.

 

Vi erbjuder tillfällig vistelse om bullret överskrider riktvärdena i våra miljödomar i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod. Länkar till våra miljödomar finns på den här sidan Åtgärder mot buller.

 

Olika sorters tillfällig vistelse
Vi har olika lösningar för tillfällig vistelse och dessa varierar beroende på störning och geografiskt område. Det kan till exempel vara bostadsmoduler, hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. Vi försöker att hitta lösningar som är anpassade efter individuella behov. Vi försöker också att erbjuda tillfällig vistelse i närheten av hemmet när det är möjligt.

 

Alla kommer inte att störas lika mycket
Det finns många faktorer som påverkar hur mycket du kommer att störas, till exempel vilken typ av hus du bor i och hur huset är grundlagt. Ju högre upp i en byggnad du bor, desto mindre störningar. Det är också väldigt individuellt hur mycket du kommer att störas eftersom människor upplever ljud olika.

När vi bygger tunnlar uppstår två sorters buller: stomljud från borrningar i berget nere i tunnlarna och luftburet buller från arbetena ovan jord. Läs om sprängningar och buller.

Störningarna följer tunnelarbetet
Det kommer inte att låta lika mycket under hela byggtiden och längden på tillfälliga vistelsen kan variera, allt från några dagar till några veckor. Stomljuden är som högst när tunnelarbetet är närmast din bostad. Vi arbetar oss framåt med ungefär 5 till 25 meter i veckan.

Varje projekt uppdaterar kontinuerlig sina sidor med aktuell bygginformation. Där kan du läsa var vi arbetar och vilka arbetsmoment som utförs.

Aktuella arbeten Blå linje till Södermalm (och Hammarby sjöstad)

Aktuella arbeten Blå linje till Nacka

Aktuella arbeten Blå linje till Söderort

Aktuella arbeten Blå linje till Barkarby

Aktuella arbeten Gul linje till Arenastaden

Aktuella arbeten utbyggd depå i Högdalen