Skip to main content

Nacka

Nacka är slutstation för den östra grenen av Blå linje och byggs nära bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen blir en viktig knutpunkt och en ny bussterminal planeras i anslutning till tunnelbanan.


Stationen får tre entréer. På södra sidan om Värmdöleden, vid Nacka Forum,
ska vi bygga en entré mot Vikdalsbron och en entré mot den framtida
planerade Stadsparken. Härifrån kommer du att nå en framtida bussterminal.
Norr om Värmdöleden byggs en entré mot Jarlabergsvägen.

Vid Jarlabergsvägen kommer du att nå plattformen med stora, snabba hissar. När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor. I andra änden av stationen, där vi har entréer vid Nacka Forum, bygger vi vanliga hissar och rulltrappor. Här kan du läsa vanliga frågor och svar om djupa stationer.

Vi bygger också en anslutningsgång som möjliggör en framtida entré med koppling till en motorvägshållplats för bussar. Detta är inte utmärkt i kartan ovan. Entrén hanteras i Nacka kommuns detaljplan för området.

Stationens interiöra gestaltning görs av konstnären Thomas Karlsson. Läs gärna vår intervju med Thomas Karlsson om konsten på station Nacka.

Interiör visionsbild plattform station Nacka

Station Nacka, plattform.

Station Nacka, entré vid Vikdalsbron

Station Nacka, entré vid Vikdalsbron.

Station Nacka, entré vid Jarlabergsvägen

Station Nacka, entré vid Jarlabergsvägen.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att ändras.
Bilder: Sweco/Region Stockholm