Skip to main content

Södra Hagalund

I anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer nya stadskvarter växa fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser.


Station Södra Hagalund får två entréer, en vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde och en utmed med Solnavägen.

Station Södra Hagalund. Entré mot Gelbgjutaregatan.

Station Södra Hagalund, entré mot Gelbgjutarevägen.

Konsten i station Södra Hagalund

Konsten på station Södra Hagalund är utformad av Pia Törnell

Konsten i Södra Hagalund är utformad av Pia Törnell. Hon har inspirerats av äldre tiders järnvägsstationer, av tempel och katedraler och myten om den upplysta salen i berget.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/&Rundquist