Skip to main content

Om projektet

När Blå linje byggs ut söderut blir Hagsätragrenen Blå. Sträckan Gullmarsplan till Sockenplan får en ny plattform och en ny station. Den nya sträckningen avlastar tunnelbanetrafiken som idag passerar mellan norra och södra staden via T-centralen och Gullmarsplan. Det innebär att även Farsta- och Skarpnäcksgrenen kan få tätare trafik. Arbetet med utbyggnaden startar under 2020. Byggtiden är 10 år och trafikstarten planeras till 2030.

Blå linje till Söderort
Blå linje från Kungsträdgården via Sofia fortsätter i en gren till Gullmarsplan och vidare söderut. En ny underjordisk station i Slakthusområdet ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Tunnelbanan ansluter sedan befintliga spår norr om station Sockenplan.


Anledningen att stationerna ersätts med en ny station är att det inte går att ansluta den nya djupa tunnelbanan i marknivå redan vid Globen eftersom tunnelbanan då får en för kraftig lutning.


Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal. Plattformen vid Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under markytan med snabbgående hissar.

Nya resmöjligheter

Du som ska till T-Centralen och bor utmed med Hagsätragrenen får en fem minuter kortare resa än idag, framför allt eftersom det blir färre stationer på vägen. Du som vill åka till Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen eller Gamla stan kommer att behöva byta.