Skip to main content

Om projektet

Utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Södermalm & Hammarby Sjöstad, Nacka och Söderort är en sträcka på totalt 11,5 kilometer (varav 4,1 kilometer på Södermalm) som byggs helt under jord. Den börjar vid Kungsträdgården, där tunneln redan är förberedd för en framtida utbyggnad.

Därifrån byggs en tunnel i berget under vattnet med en första station vid Sofia på Södermalm. Sofia blir den första tunnelbanestationen på östra Södermalm.
Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll.En sträcka går från Kungsträdgården till Nacka via Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla.

Stationen vid Hammarby kanal kommer att ligga under vattnet med en uppgång vid Vintertullen på Södermalm och en uppgång i Hammarby Sjöstad, vid Luma park. Därefter fortsätter tunnelbanan till Sickla, Järla och Nacka.

Den andra sträckan går från station Sofia vidare till Gullmarsplan, där en ny plattform byggs under den befintliga Gröna linjen. Sedan fortsätter tunnelbanan söderut mot en ny station i Slakthusområdet. Strax norr om Sockenplan ansluter Blå linje till befintliga spår.

Exempel på bytesmöjligheter på Södermalm

  • Vid Sofia kommer du att kunna resa med Blå linje mot Nacka.
  • Vid Sofia kommer du att kunna resa med Blå linje till Söderort.
  • Vid Hammarby kanals södra uppgång, som ligger vid Luma, kan du enkelt byta till tvärbanan.

Följ arbetet
Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten: Aktuella arbeten Södermalm 

Här kan du läsa våra frågor och svar.