Skip to main content

Slakthusområdet

Station Slakthusområdet byggs i ett område i stark förändring. Från ett renodlat verksamhetsområde inom livsmedelsindustrin, till en stadsdel där bostäder, handel och kultur samexisterar. Med två uppgångar i vardera änden av plattformen blir det enkelt att nå arenor och shopping.


Station Slakthusområdets norra uppgång förväntas ta emot många besökare från de närliggande arenorna. För att undvika att plattformen på stationen överbelastas vid evenemang, utformas entrén så att resenärsströmmar kan kontrolleras.

Visionsbild av norra uppgången med placering Rökerigatan/Palmfeldstvägen i en ny byggnad som ligger cirka 100 meter från nuvarande station Globen som kommer läggas ned.

Visionsbild av södra uppgången vid Hallvägen/Charkmästargatan med två entréer. Uppgången ligger strax intill en planerad park, i höjd med Tele2 Arena till höger i bild.

Bilden visar ett utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/Sweco

Konsten i tunnelbanan

På station Slakthusområdet kommer du kunna se konstverket "Åkning" av Helena Isoz. Så här beskriver hon sitt konstverk:

"Jag tänker mig stationsrummet som den ena delen av en dubbelhet, en plats där vi kommer att vistas till vardags, vinter som sommar. Den ligger under jorden, vi rör oss uppifrån eller underifrån, vi tar med oss ner intryck från naturen och staden, helt vardagliga intryck, som ett växelspel mellan inne och ute. Former och ljus vandrar från den undre platsen till den övre och tillbaka igen, i vårt medvetande. Stillhet övergår i intensitet, tempot växlar precis som flödet av människor, ibland strömmande, ibland lugnt väntande, iakttagande eller med en förströdd indirekt upplevelse av platsen."