Skip to main content

Sickla

Stationen i Sickla blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken för byten mellan tunnelbana, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.


Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder,
handel och arbetsplatser. Stationen kommer att ha fyra entréer, två i väster
och två i öster. Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan planeras ett stations- och
kontorshus där de västra entréerna byggs.

En av entréerna kommer att ligga i anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan
och den andra entrén i väster kommer att ligga vid korsningen Sickla
industriväg/Smedjegatan. 

I öster byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Stationens interiöra konstnärliga gestaltning görs av konstnären Anna Lerinder. 

Interiör visionsbild biljetthall station Sickla

Station Sickla, biljetthall vid Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Sickla, visionsbild

Station Sickla, entré vid Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Sickla, visionsbild

Station Sickla, entré vid Alphyddevägen.


Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att ändras.
Bilder: Region Stockholm/Sweco