Skip to main content

Samråd för tunnelbana till Älvsjö

Bild på entré till Älvsjö station från Stockholmsmässan
För att bygga ut tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö genomförs en samrådsprocess i flera steg, med start hösten 2020 och som pågår tills vi har en färdig plan och miljödom. Här samlas information om var i processen projektet befinner sig, hur allmänhet och andra kan påverka samrådet och hur planerna ser ut.

 

När en ny tunnelbanelinje ska byggas undersöks var det är bäst att bygga, var stationer kan placeras och olika alternativ ska jämföras för att se vilka olika för- och nackdelar de har. 

Samråd 2

Samrådsperiod 2 juni - 30 juni 2021

Nu genomförs det andra samrådet för lokaliseringen. Då presenterar vi två huvudalternativ, Öst och Väst, och vi redovisar också ett antal alternativ som vi utrett men valt bort. Samtidigt genomför vi samråd om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Framför allt tittar vi på vilken nytta som skapas med de olika alternativen, alltså hur många som beräknas resa med tunnelbanan, hur mycket linjen avlastar annan kollektivtrafik och hur många av de planerade nya bostäderna som kommer nära en station. Vi utgår då från prognoser för Stockholms befolkning för år 2050 och de nya bostäder som planeras vara klara då. Vi tittar också på kostnaden för att bygga, vilken miljöpåverkan olika alternativ får och om det finns skillnader i hur komplicerat det blir att bygga rent tekniskt.

Vi genomför detta samråd helt digitalt och samlar allt material i en digital samrådsportal. Klicka här för att komma till samrådsportalen (öppnas i nytt fönster).
Digitala samrådsmöten kommer att genomföras vid tre tillfällen:
- 15/6 klockan 16-1

- 17/6 klockan 18-20
-  21/6 klockan 18-20
Mer information om mötena finns i samrådsportalen.

Samrådsunderlaget består av följande dokument (alla dokument öppnas i nytt fönster):


PDF icon Samrådsbroschyr Tunnelbana till Älvsjö Samråd 2 juni 2021.pdf
PDF icon Samrådsunderlag inför beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
PDF icon Samrådunderlag PM Valda och bortvalda korridorer.pdf


Lämna synpunkter

Synpunkter kan mailas till registrator.fut@sll.se eller skickas med brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet eller mailet med ”Samråd Älvsjö”. Skicka synpunkter senast den 30 juni 2021.

För frågor om samrådet eller projektet går det också bra att ringa kundtjänst 08-600 10 00.

Tidigare samrådstillfällen

I november genomfördes den första samrådsaktiviteten för utbyggnaden av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Vi fick in drygt hundra synpunkter från myndigheter, allmänheten och olika intresseorganisationer. Dessa synpunkter sammanfattas med kommentarer från utredarna i samrådsredogörelsen: 


PDF icon Samrådsredogörelse maj 2021.pdf
PDF iconSamrådsredogörelse maj 2021.pdf