Skip to main content

Så påverkas du

Byggarbetare
Det kommer att märkas när vi bygger. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. Du som blir berörd får information i god tid innan arbeten startar så att du kan hålla dig informerad om våra pågående och kommande arbeten. Och vi uppdaterar vår webbsida kontinuerligt.

Våra arbeten kommer att pågå både under och ovan jord. Våra transporter och byggarbetsplatser kan också komma att påverka trafiken.

Se filmen om byggtiden:Här kan du anmäla en störning

Läs broschyren Så påverkas du under byggtiden:


Sprängningar och störande ljud
Påverkan på trafiken
Åtgärder mot buller
Frågor och svar om störningar