Skip to main content

Organisation

Organisationsschema över förvaltning för utbyggd tunnelbana
Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana leder det omfattande arbetet med att bygga ut tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen. Vi ansvarar för planeringen, projekteringen och genomförandet.

Vi är organiserade i fyra avdelningar:

  • Verksamhetsstyrning
  • Planering
  • Söder
  • Norr

Ledningsgrupp: 

Niklas Bergman

Niklas Bergman, förvaltningschef

E-post: niklas.bergman@sll.se

Niklas Bergman på Linkedin

Stefan Persson

Stefan Persson, avdelningschef planering

E-post: stefan.persson@sll.se

Stefan Persson på Linkedin

Johanna Munther

Johanna Munther, avdelningschef verksamhetsstyrning

E-post: johanna.munter@sll.se

Johanna Munther på Linkedin

Martin Hellgren

Martin Hellgren, avdelningschef söder

E-post: martin.hellgren@sll.se

Martin Hellgren på Linkedin

Jörgen Niklasson

Jörgen Niklasson, avdelningschef norr

E-post: jorgen.niklasson@sll.se

Jörgen Niklasson på Linkedin

 

Enhetschefer: 

Jessica Lindell, chefsjurist

E-post: jessica.lindell@sll.se

Jessica Lindell på Linkedin

Björn Hägg, ekonomichef

E-post: bjorn.hagg@sll.se

Björn Hägg på Linkedin

Björn Hägg

Marianne Dunér, kommunikationschef

E-post: marianne.duner@sll.se

Marianne Dunér på Linkedin

Marianne Dunér

Anders Mohlin, IT-chef

E-post: anders.mohlin@sll.se

Anders Mohlin på Linkedin

Anders Mohlin

Magnus Lundin, teknikchef

E-post: magnus.k.lundin@sll.se

Magnus Lundin på Linkedin
 

Magnus Lundin

Iveta Sandström, upphandlingschef

E-post: iveta.sandstrom@sll.se

Iveta Sandström på Linkedin

 

 

Iveta Sandström

Steve Persson, hållbarhetschef

E-post: stefan.j.persson@sll.se

Steve Persson på Linkedin

Steve Persson

Angelica Persson, stabschef avdelning Söder

E-post: angelica.persson@sll.se

Angelica Persson på Linkedin

 

Angelica Persson

Andreas Burghauser, projektchef Södermalm

E-post: andreas.burghauser@sll.se

Andreas Burghauser på Linkedin

Andreas Burghauser

Anna Sandahl, projektchef Söderort

E-post: anna.e.sandahl@sll.se

Anna Sandahl på Linkedin

Anna Sandahl

Erik Lindgren, projektchef Nacka

E-post: erik.l.lindgren@sll.se

 

Erik Lindgren

Tor Thomassen, projektchef Installationer och BEST

E-post: tor.thomassen@sll.se

Tor Thomassen på Linkedin

Malin Harders, projektchef Arenastaden

E-post: malin.harders@sll.se

Malin Harders på Linkedin

Malin Harders

Anna Nylén, projektchef Barkarby

E-post: anna.nylen@sll.se

Anna Nylén på Linkedin

Anna Nylén

Marie Fredell, projektchef Depå

E-post: marie.olsson-fredell@sll.se

Marie Fredell