Skip to main content

Om skada uppstår

Vi strävar att i möjligaste mån undvika skador orsakade av tunnelbaneutbyggnaden. Skulle du trots det uppleva att vi orsakat skada kan du kontakta oss. 

Om du som fastighetsägare upplever att våra arbeten har orsakat skada, ska du göra en anmälan. Vi kommer att utreda ärendet och återkomma till dig. Om det behövs hämtar vi in mer information och gör en syn på plats. Som fastighetsägare får du ta del av utredningen. Om utredningen visar att våra arbeten har orsakat skadan har du rätt till ersättning. 

När du anmäler en skada ska följande krav vara uppfyllda:

• Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ, till exempel buller, vibrationer eller om tillträde till affärslokal har försvårats.

• Du måste visa att en skada uppstått. Det kan göras på flera sätt, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.

• Du ska visa att det är våra arbeten som har lett till skadan.

• Du ska, inom rimliga gränser, försökt ha begränsat skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler skador.

Här kan du anmäla skada