Skip to main content

Tunnelbana till Älvsjö

En ny linje ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Vi utreder nu flera alternativ med bytespunkter till annan kollektivtrafik som pendeltåg, tunnelbana och tvärbana.

Under hösten 2020 inleddes en lokaliseringsutredning som jämför för- och nackdelar med flera alternativa utformningar. I nuläget finns två huvudalternativ - öst och väst. Den västliga korridoren har stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. I den östliga korridoren finns stationer i Fridhemsplan, Hornstull, Södersjukhuset, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna är valda för att beräkna nyttan, ungefärliga kostnader, miljöpåverkan och tekniska förutsättningar. När vi kommer längre fram i planeringen kan stationer flyttas, läggas till eller tas bort. 

Utredningen leder fram till ett beslut om vilket av alternativen som ska projekteras vidare. Under lokaliseringsutredningen och även senare under projekteringen pågår samråd med allmänheten, myndigheter och andra berörda, för att det ska vara möjligt att komma med synpunkter under hela processen tills vi har en färdig järnvägsplan.