Skip to main content

Om projektet

Utbyggnaden av Blå linje till Nacka
Blå linje ska förlängas österut från Kungsträdgården till Nacka. Vid de tre nya stationerna i Nacka utvecklas viktiga knutpunkter som stärker kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen. Arbetet med utbyggnaden startar i början av 2020. Byggtiden är 10 år och trafikstarten planeras till 2030.
Blå linje till Nacka

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården med en första ny station vid Sofia på östra Södermalm. Från station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll. Den ena förgreningen av Blå linje går österut till Nacka via de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. Hela sträckan byggs under jord.

Den andra förgreningen av Blå linje från Sofia fortsätter söderut till Gullmarsplan, Slakthusområdet och Sockenplan.


Klicka för större bild. Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal. Den djupast liggande stationen blir station Sofia, cirka 100 meter under markytan.

Nya resmöjligheter i en växande stad

Utbyggnaden av Blå linje till Nacka skapar helt nya resmöjligheter i Stockholmsregionen. Du kommer till exempel att kunna åka från Nacka till T-centralen på 12 minuter utan byten. Med Blå linje kan du också åka vidare till exempelvis Fridhemsplan och Kista.

De nya stationerna är viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik och binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar mellan Nacka och Värmdö. Vid framtida station Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan.

Vid de nya stationerna i Nacka växer staden med 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.