Skip to main content

Bakgrund

T-baneskylt

 

2013 års Stockholmsförhandling

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), Stockholm stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad. Det kallas 2013 års Stockholmsförhandling och innebär att: 

Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och Söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren.

Depån i Högdalen byggs ut och anpassas för att kunna sköta underhåll och uppställning av de nya tåg som behövs då tunnelbanan växer.

De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 82 000 (78 000 i Stockholmsförhandlingen + 4 000 i Solna i Sverigeförhandlingen 2017) nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare eller exploatör.

Ny linje och ny station beslutad 2017

I Sverigeförhandlingen som blev klar i mars 2017 kom Region Stockholm och Solna stad överens i ett separat avtal om att det även ska byggas en station i Hagalund på Gula linjen. Kostnaden delas mellan Region Stockholm, Solna stad och staten. 

Solna stad ska enligt avtalet bygga 4 000 bostäder i Hagalunds industriområde, utöver de 7 500 bostäder i Solna som ingick i Stockholmsförhandlingen.

I Sverigeförhandlingen beslutades också om en ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Linjen började planeras under 2020 och byggstarten är planerad till 2025. I avtalet ingår även 48 500 nya bostäder. 

Regionen bygger tunnelbanan

Det är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana som ansvarar för att bygga ut tunnelbanan. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna och med regionens trafikförvaltning. 

Satsningen på tunnelbanan är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under många år. 

 

Framtidens tunnelbanekarta

Framtidens tunnelbanekarta
Framtidens tunnelbanekarta.pdf

Framtidens tunnelbanekarta.png