Skip to main content

Så blir konsten i nya tunnelbanan

 Hagastadens plattform, visionsbild
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Nu när tunnelbanan byggs ut kommer den konstnärliga gestaltningen i fokus igen. Vi bygger vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har: konst som en del av stationernas helhets-
utformning. Varje ny station får ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten, genom exempelvis öppna ytor, och förmågan att orientera sig. Utformningen av stationerna ska även den bidra till tryggheten där du kan se och bli sedd av andra människor. Att kunna läsa av hur du ska röra dig innan man kommit fram underlättar flödena och bidrar också till känslan av trygghet. Den konstnärliga gestaltningen påverkar också vår upplevelse av resan och gör den till mer än bara en transport mellan olika platser. 

Stockholms tunnelbana med sina 100 stationer har vuxit fram från 1950-talet till 1990-talet. Varje tidsperiod har sitt uttryck, både utifrån byggnadsteknik och formideal. När du kliver av en station på nya tunnelbanan ska du direkt känna att du befinner dig i en tunnelbana byggd på 2020-talet.

De konstnärer som valts ut är:

Nacka
• Anna Lerinder - Sickla
• Cilla Ramnek - Järla
• Thomas Carlsson
- Nacka


Södermalm
• Peter Johansson och Barbro Westling  - Sofia
• Monika Larsen Dennis - Hammarby kanal


Söderort
• Jesper Nyrén - Gullmarsplan
• Helena Isoz  - Slakthusområdet

Arenastaden
• Åsa Jungnelius - Hagastaden
• Pia Törnell - Södra Hagalund
• inges idee - Georg Zey, Axel Lieber, Hans Hemmert samt Thomas Schmidt i samarbete med Andreas Piontkowitz - Arenastaden


Barkarby
• Helena Byström
- Barkarbystaden
• Irene Vestman
- Barkarby

Bilderna
Översta bilden visar konstnären Åsa Jungnelius gestaltning "Snäckan" till station Hagastaden. Mindre bilden Jesper Nyréns "Folds" till Gullmarsplan

Konsten i dagens tunnelbana
Konsten i kollektivtrafiken