Skip to main content

Hammarby kanal

Stationen byggs under kanalen med en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby Sjöstad. Den nordliga uppgången planeras ligga intill Vintertullstorget och Katarina Bangata, den södra uppgången får sin entré i Lumaparkens västra del intill tvärbanan.


Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan, ungefär som Östermalmstorgs tunnelbanestation idag. Resenärerna tar sig till och från plattformen med vanliga rulltrappor och hissar.

Stationsentré Katarina Bangata, som planeras att placeras i en befintlig fastighet vid Vintertullen.

Stationsentré Lumaparken.
Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/Sweco.

Konsten i tunnelbanan

På stationen Hammarby kanal kommer du att kunna se konstverket "Känslovägar" av konstnären Monika Larsen Dennis. 

Monika Larsen Dennis beskrivning av konstverket: "Min idé till konstnärlig gestaltning är att skapa en behaglig plats där resenären dagligen ges möjlighet att reflektera kring sina egna nära relationer. Vår tillvaro kretsar kring oss själva och våra närmsta och de flesta kommer ifrån någon och är på väg till någon. Kärnan i mitt förslag är en serie sittvänliga skulpturer som ersätter bänkarna på plattformen. Till dessa vill jag foga fotografiskabilder och dikter för att skapa en helhetskänsla på stationen. Tillsammans med arkitekt och övriga önskar jag förstärka en känsla av välbehag i en vanligen kaotisk miljö."