Skip to main content

Hagastaden

Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm. Fullt utbyggt kommer totalt 6 000 nya bostäder och
50 000 arbetsplatser rymmas här.

Station Hagastaden får fyra entréer

Station Hagastaden får fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan.

Station Hagastaden entré mot Karolinska Universitetssjukhuset
Station Hagastadens entré vid Solnavägen och Karolinska Universitetssjukhuset.  

Konsten i station Hagastaden

Station Hagastaden

Konstnären Åsa Jungnelius har gestaltat station Hagastaden. Plattformen är stationens innersta rum och kallas Snäckan. Bågformerna i taket hjälper till att skapa en behaglig ljus- och ljudmiljö.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/&Rundquist