Skip to main content

Frågor och svar - Söderort

Planerad byggstart är i början av 2020. På sidan Aktuella arbeten kan du se vad vi gör just nu. Planerad trafikstart är 2030.

Läs mer

Eftersom tunnelbanan byggs djupt i berg under Salsjön kan inte spåren komma upp till marknivå redan vid Globen. Tunnelbana kan inte köras i för branta backar. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord. Den nya stationen Slakthusområdet får en uppgång knappt ett kvarter från Globens nuvarande tunnelbanestation.

Läs mer

Det är inte beslutat vad som ska hända med stationerna Globen och Enskede gård efter de lagts ner. Rent formellt ägs marken av Stockholms stad och SL (Trafikförvaltningen) har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling. På Stockholm växer, Söderstaden kan du läsa mer om stadens planer för området.

Läs mer

Du kan åka till station Sofia (Stigbergsparken vid Folkungatan) på Södermalm och vidare till Kungsträdgården och T-Centralen utan att byta. Ska du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen behöver du byta vid Gullmarsplan till någon av de Gröna linjerna.

Läs mer

Nej, Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst. Stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer. 

Läs mer

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver samtliga tre gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-Centralen och fler tåg får inte plats på spåren norr om Gullmarsplan där alla tre gröna linjer delar på spåren. I och med att en av de gröna linjerna istället kopplas till Blå linjen kan samtliga linjer få tätare trafik.

Läs mer

På sidan Aktuella arbeten kan du läsa om vilka förberedande arbeten som görs just nu.

Läs mer