Skip to main content

Frågor och svar - sms-tjänst

Nej, sms med bygginformation skickas till alla som bor eller verkar i området där vi arbetar och som har en telefon (fast eller mobil) som är kopplad till adressen. Har du en företagstelefon eller ett kontantkortsabonnemang, som inte är knutna till adressen, måste du anmäla dig till tjänsten. När det gäller sms med spränginformation måste du alltid anmäla dig.

Vi kommer att arbeta med olika typer av maskiner och metoder som kan ge upphov till vibrationer eller höga ljud. Därför vill vi informera om när arbetena utförs och hänvisa vidare till vår webbplats för mer information. Sms:en med bygginformation är en service till dig som bor eller verkar i närheten av våra arbetsområden, så att du kan planera din vardag. I sms:en med spränginformation får du veta när och var vi spränger. 

Vi skickar bara sms till dig som bor eller verkar nära det område vi arbetar. På Aktuella arbeten-sidorna kan du klicka dig in på kartan och söka i de områden vi kommer att arbeta. Kartan går att zooma i. Får du inget sms beror det på att vi bedömt att du inte berörs av arbetet. 

Det beror på vilken adress företaget är skrivet på och om adressen ligger i det område vi kommer att arbeta. Är din telefon kopplad till adressen får du sms, annars måste du anmäla dig. Sms:en går endast ut i de områden som ligger i anslutning till våra arbetsområden.

Om du har kontantkortsabonnemang måste du själv anmäla att du vill få sms. Det gör du på nyatunnelbanan.servicevarning.se.

Avregistrera dig genom att klicka på länken i sms:et och följ instruktionerna. Eller gå in på nyatunnelbanan.servicevarning.se.

Informationen vi skickar ut handlar om våra arbeten. Vanligtvis sms:ar vi en till två veckor innan vi planerar att arbeta i ditt område och innan vi gör särskilt störande arbeten. Vissa kan få flera sms under en period, andra inga alls. 

Vi skickar röstmeddelanden till fasta telefoner, så du missar ingenting. Du behöver inte göra någonting för att få sms om din telefon är knuten till en adress i närheten av där vi kommer att arbeta. 

Sms-tjänsten skickar i första hand sms till din mobil.

Vill du få ett sms 30 minuter innan sprängning måste du anmäla dig på nyatunnelbanan.servicevarning.se

Pages