Skip to main content

Frågor och svar - Nacka

Vi planerar att börja utbyggnaden mot slutet av 2019 eller början av 2020. Planerad byggtid är 10 år med planerad trafikstart år 2030.

Läs mer

Vi kommer att ha arbetsplatser längs med hela den planerade utbyggnaden i Nacka. Vid de nya stationerna i Sickla, Järla och Nacka kommer vi att ha arbetsområden ovan jord. Där bygger vi bland annat entréer och biljetthallar. Vid varje station kommer vi också att ha en arbetstunnelmynning. Via arbetstunneln transporterar vi maskiner, personal och bergmassor. Tunnlarna borras och sprängs ut under marken och det kan märkas som buller och vibrationer.

Läs mer

Vid flera av våra arbetsområden kommer vi att leda om trafik tillfälligt under byggtiden. Vi samarbetar med Nacka kommun och SL för att säkerställa att du kan ta dig fram, oavsett om du går, cyklar, åker med kollektivtrafiken eller med egen bil.

Du kan läsa mer om hur du påverkas av våra arbeten på sidan Så här påverkas du.

Läs mer

Provborrningar görs för att få information om berget där tunnelbanan ska byggas. Du kan läsa mer om var vi provborrar under Aktuella arbeten.

Läs mer

På sidan Aktuella arbeten kan du läsa om vilka förberedande arbeten som görs just nu.

Läs mer

Från Nacka kommer du att kunna resa med Blå linje via östra Södermalm och Kungsträdgården till T-Centralen – och vidare norrut. Med nya tunnelbanan tar det 12 minuter att resa från Nacka till T-Centralen.

Läs mer

Nej, Kungsträdgården blir som vilken station som helst. Stationen har hela tiden varit förbredd för utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer än idag. 

Läs mer