Skip to main content

Frågor och svar om djupa stationer

Station Sofia på Södermalm kommer bara att ha snabbhissar, inga rulltrappor. I Nacka och på Gullmarsplan blir det bara snabbhissar i ena änden av respektive plattform och rulltrappor och vanliga hisspaket i den andra änden. Sofia kommer att ligga runt 100 meter under mark. Där blir det åtta stora ljusa snabba hissar som tar resenärerna upp eller ner på 30 sekunder. Det blir en unik lösning i Stockholms tunnelbana, men  motsvarande hisslösningar finns på många ställen i höga hus.

Läs mer

Stationen kommer att ligga runt 100 meter under jord och det blir snabbare och bekvämare för resenärerna att åka hiss än rulltrappor. Skillnaden i tid är cirka fem minuter med rulltrappor mot cirka 30 sekunder med hiss. De andra stationerna med djupa hissar - Nacka och Gullmarsplan - har varsin plattformsände som inte ligger lika djupt och där kommer det att finnas rulltrappor och vanliga hisspaket. 

Läs mer

Snabbhissarna kommer att gå hela tiden, utan att man behöver trycka på någon knapp och vänta på hissen. På station Sofia blir det åtta stora, ljusa snabbhissar. De går från en gemensam hall på stationen upp till biljetthallen i Stigbergsparken. Hissresan tar cirka 30 sekunder. 

Läs mer

Som planerna ser ut nu blir det åtta stora hissar. Hissarna kommer att vara godkända för cirka 30 personer, men normalt i rusning räknar vi med cirka 20 personer i en hiss. Hissresan tar cirka 30 sekunder. 

Läs mer

Hissarna är utrymningshissar och ska användas i första hand. Det finns även trappor som utrymningsväg. Det är ovanligt att stationer behöver utrymmas. Det händer 2–4 gånger om året att någon av dagens 100 stationer utryms, oftast på grund av ordningsstörningar. 

Läs mer

Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Men hissarna är byggda för att klara av en utrymning även vid brand och hela stationen byggs med flera separata, brandsäkra utrymmen. 

Läs mer

Om hissen fastnar finns larmknapp och nödtelefon i hissarna. Det finns utrymningsvåningar var elfte meter och personal kommer att manuellt höja eller sänka hissen till en sådan. Därifrån kan man ta trapporna eller en annan hiss. Det är så här man normalt bygger hissar. 

Läs mer

Det kommer att finnas reservkraftsaggregat som håller hissarna igång även vid elavbrott. Det kan ta från några sekunder upp till en halv minut innan reservkraftsaggregatet startar. Alla hissar har reservkraftsaggregat. 

Läs mer