Skip to main content

Frågor och svar om besiktningar

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter. Här kan du läsa mer om hur vi besiktigar fastigheter.   

Läs mer

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är utförd kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.

Läs mer

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Läs mer

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson som behöver kunna komma in i bostaden. Kan du inte själv närvara kan du lämna nyckel till granne eller ordförande i din förening för att vara där i ditt ställe. En besiktning utförs aldrig om inte fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren är hemma. Besiktningspersonen går aldrig in själv i ett hus eller lägenhet. 

Läs mer