Skip to main content

Frågor och svar - Arenastaden

Planerad byggstart är 2020 och planerad byggtiden är 8 år.

Läs mer

De viktigaste skälet är att förbättra kollektivtrafiken till några av Stockholms snabbast växande stadsdelar: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med Gula linjen och 11 000 bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm. I Arenastaden växer en modern stadsdel fram med kontor, bostäder, shopping och kultur- och sportevenemang som lockar besökare från hela regionen.

Läs mer

Tre stationer kommer att byggas på Gula linjen: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Från Odenplan och söderut kommer den gula och den gröna linjen att dela spår. Det knyter ihop Solna med Söderort. Läs mer om stationerna

Läs mer

Från Odenplan och söderut kommer den Gula och Gröna linjen att dela spår. Det knyter ihop Solna med Söderort och många resenärer kommer att ha stor nytta av den nya tunnelbanelinjen. Resan från Arenastaden till Gullmarsplan kommer att ta runt 19 minuter.

Läs mer

Nej, Gul linje till Arenastaden byggs från Odenplan till Arenastaden. Tågen kommer att fortsätta på Gröna linjens spår söder om Odenplan. 2014 röstade stockholmarna om vilken färg den nya linjen skulle få – gul var den populäraste färgen.

 

 

Läs mer

Det beror på med vilken turtäthet Gul linje till Arenastaden trafikeras. Med den planerade trafikeringen (610-minuterstrafik) blir det i stort sett samma turtäthet som idag i Västerort.

Läs mer

Exakt var den Gula linjen ska vända i Söderort är inte beslutat än. Skarpnäck och Farsta är möjliga slutstationer. Vi utreder just nu hur trafikeringen blir mest effektiv. 

Läs mer

Att låta stationen vid Odenplan vara kvar som idag förenklar byggskedet vid Odenplan. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och ingen tunnel kommer att gå precis vid Gustav Vasa kyrka. Det innebär mindre störningar för kyrkan och att den gamla almen kan stå kvar. 

Läs mer