Skip to main content

Om projektet

Depå, illustration
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. Tåg behöver parkeras, städas och underhållas. Det görs i så kallade depåer. Eftersom de platser som finns inte räcker till måste fler byggas. Därför planerar vi att bygga ut Högdalsdepån.
 

Högdalsdepån byggs ut
Depån i Högdalen ska byggas ut för att möta framtidens behov av fler uppställningsplatser. I februari 2016 tog landstingsstyrelsen beslut om att utveckla dagens depå som ska användas av både Grön, Blå och Gul linje.

 

Inom det befintliga depåområdet och parallellt med de nuvarande uppställningshallarna byggs en ny uppställningshall för ytterligare fyra tåg. Verkstadsbyggnaden förlängs och byggs om så att man i framtiden även kan underhålla 70 meter långa fordon. Även tvätt- och klottersaneringshallarna ska anpassas för längre fordon som ska köpas in i framtiden.


Nya spår under jord
För att ta hand om Farstalinjens tåg måste ett nytt spår byggas i en tunnel under jord. Spåret blir cirka 2,5 kilometer långt och leder tågen mellan den Gröna linjens Farstagren och Högdalsdepån.


I depåns nordöstra hörn byggs ett nytt anslutningsspår. Spåret fortsätter sedan österut, från Högdalen till Hökarängen, där det ansluter till Gröna linjens Farstagren, strax söder om Hökarängens station.

Nära spåret planeras en underjordisk uppställningshall med plats för elva fordon. Från uppställningshallen föreslås en norrgående arbets-/servicetunnel med anslutning mot Örbyleden. Ett alternativ som ger snabb transport av byggmassor.