Skip to main content

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. För tunnelbanan till Älvsjö startar samrådsprocessen under hösten 2020 och här kommer vi publicera de förslag och beslut som ingår i samrådet, allteftersom att de blir färdiga.

Bakgrunden till beslutet om att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan du läsa mer om Sverigeförhandlingen här.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.