Skip to main content

Besiktningar

Vi arbetar för att påverkan på hus och andra anläggningar blir så liten som möjligt. I god tid innan vi börjar borra och spränga ut de nya tunnlarna besiktigar vi byggnader och anläggningar i närheten av våra arbeten.

Du som är boende, verksamhetsägare eller fastighetsägare kommer i god tid innan våra arbeten startar att bli kontaktad av en besiktningsperson. Besiktningarna sker enligt svensk standard och utförs i förebyggande syfte inför våra sprängningsarbeten när vi bygger tunnlar. 

Vilka fastigheter besiktigas?
Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. På de platser där husen är byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter från tunneln. 

Om det finns särskilda skäl besiktigar vi även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du har frågor. 

Karta med besiktningsområden:
Blå linje till Nacka
Blå linje till Södermalm
Blå linje till Söderort
Gul linje till Arenastaden
Blå linje till Barkarby

Så går besiktningen till 
Vi besiktigar alla fasader och tillgängliga ytor inomhus. 

Besiktningen sker dagtid och besiktningspersonen bär alltid synlig legitimation. Du behöver vara hemma när besiktningen utförs. Om du inte kan närvara, ta hjälp av en granne eller någon ur styrelsen. I protokollet antecknar vi fastighetens skick och om det finns vibrationskänslig utrustning eller interiör. Om det finns kakelugn eller öppen spis kommer även en sotare att utföra provtryckning av skorsten vid ett annat tillfälle. 

Besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas vidare till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. När vi har arbetat klart i området gör vi en efterbesiktning.

Har du frågor?
Om du har blivit kontaktad av en besiktningsfirma och har frågor om besiktningen vänder du dig direkt till dem. Du kan också ringa vår kundtjänst på 08-600 10 00.

Frågor och svar om besiktningar