Skip to main content

Barkarby

Tunnelbanestationen Barkarby blir en smidig knutpunkt med flera trafikslag.

Karta över Barkarby stationsområde

Barkarby station

Med tunnelbanan blir Barkarby ett nav för kollektivtrafikresenärer. Den nya stationen byggs i bortre änden av nuvarande pendeltågsplattform. Så att befintlig station finns i ena änden och den kommande stationen lokaliseras i den andra änden.

Biljetthallen ansluter sedan direkt till pendeltåg, regionaltåg, bussterminal och den Veddestabro som håller på att byggas.
Tunnelbanestationen får två uppgångar: en vid Veddestavägen nära det sjukhus som ska byggas, och en vid Mälarbanan med entré mot bussterminalen. Det kommer även att bli en entré i anslutning till Veddestabron. Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

 

Konsten på station Barkarby


Visionsbild för plattformen på station Barkarby med konst

Stora granitblock möter besökarna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen finns på alla delar av stationen. Konstnären Irene Vestman, som arbetar med sten och betong, är i gång med arbetet tillsammans med arkitekterna sedan flera år. På plattformen placeras stora granitskulpturer i form av symboler som också går att sitta på. Väggarna får reliefer medan golvet får färginläggningar i form av geometriska former i materialet terrazzo. Tillsammans bildar de olika elementen i stationen en helhet som ”kommunicerar” med varandra.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/White Arkitekter

 

(Senast uppdaterad: 21-03-18)