Skip to main content

Om projektet

Översikt av utbyggnaden av Blå linjen till Barkarby på spårlinjekartan över Stockholms tunnelbana
Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens kollektivtrafikresenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Barkarby blir ett nav för kollektivtrafiken med buss, tunnelbana, pendeltåg och framtida regionaltåg, som skapar nya resmöjligheter, särskilt på tvären mellan de västra delarna av Storstockholm och områden med mycket arbetsplatser i till exempel Kista och Solna.

Järfälla kommun förväntas växa till runt 115 000 invånare fram till år 2030. Därför behöver kollektivtrafiken följa efter, med ökade möjligheter att pendla och kortare restider. I Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram med en tunnelbanestation nära nya bostäder och arbetsplatser.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby sker under jord och gör det möjligt att också förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden. Under utbyggnaden behöver särskild hänsyn tas till annan infrastruktur som E4 Förbifart Stockholm, E18 och Akallalänken, men också natur- och kulturvärden som Igelbäcken och Hansta Natura 2000-området.

Fakta

Läs gärna vår Prognos över resandeutveckling för Akalla-Barkarby.                

Det här är Stockholmsförhandlingen.