Skip to main content

Arkiv 2017

      

Digitala nyhetsbrev

 

Blå linje till Nacka och Söderort
2017-12-22 Hagsätragrenen blir en del av Blå linje
2017-11-30 Här byggs en framtida biljetthall
2017-10-26 Stort intresse för att bygga tunnelbana
2017-08-31 Tätt samarbete i Stigbergsparken
2017-06-26 Här förbereder vi utbyggnaden
2017-05-09 Nya planer för station Sofia 
2017-03-22 Stor majoritet positiv till utbyggnaden
2017-02-17 Nya Slakthusområdet - en blandning av gammalt och nytt

________________________________________

Gul linje till Arenastaden
2017-12-21 Arbete behövs för att kunna börja bygga
2017-11-10 Många nyfikna på framtida affärsmöjligheter
2017-10-11 Gula linjen ritar om ventilationssystemet

2017-08-24 Miljötillstånd prövas i vår
2017-06-07 Så här vill vi bygga Gula linjen
2017-04-25 Konstnären Pia Törnell gestaltar Hagalund 
2017-03-13 Ny station i Hagalund
2017-02-07 Gula linjens miljödomsansökan inskickad
2017-01-03 Här hamnar entréerna - om det blir en station i Hagalund
________________________________________

Blå linje till Barkarby
2017-12-20 Nytt konstuttryck i stationerna
2017-11-17 Vi förbereder oss
2017-10-24 Så här valdes sträckan Akalla-Barkarby

2017-09-29 Miljöfrågor i fokus
2017-08-25 Ny film visar stationerna i Järfälla
2017-06-30 Så här vill vi bygga nya tunnelbanan till Barkarby

2017-04-21 Järnvägsplan ställs ut för granskning
2017-03-24 Ny station på Gula linjen
2017-02-28 Granskning inleds under våren
2017-01-30 Kompletteringar inlämnade
________________________________________

Nya tunnelbanans depå
2017-12-19 Här undersöker vi marken i vinter
2017-11-16 Mässor och hållbart byggande
2017-10-05 Nya förutsättningar för depån
2017-08-18 Här undersöker vi marken den 21 till 25 augusti 

2017-07-24 Här undersöker vi marken i sommar
2017-06-09 Åtta av tio är trygga inför byggtiden
2017-05-02 Avtal ger ny tunnelbanana till Älvsjö
2017-04-03 Ny attitydundersökning
2017-03-07 Samrådsredogörelsen klar
2017-01-23 Efter samrådet - nu sammanställs synpunkterna
________________________________________

Upphandling/procurement
2017-12-18 Upphandling av arbetstunnlar 2018/Procurement of access tunnels during 2018
2017-11-08 Många nyfikna på framtida affärsmöjligheter/Many curious about future business oportunities
2017-08-31 Var med och bygg framtidens kollektivtrafik i Stockholm!/Be involved in building the public transport in Stockholm!
2017-05-09 Leverantörsdag/Supplier Day
________________________________________

 

Tryckta nyhetsbrev

PDF icon Nacka och Söderort, december 2017
PDF icon Barkarby, november 2017
PDF icon Nya tunnelbanans depå, juni 2017
PDF icon Arenastaden, juni 2017
PDF icon Barkarby, juni 2017
PDF icon Nacka och Söderort, maj 2017