Skip to main content

Arenastaden

Arenastaden är en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia är området ett populärt besöksmål, som även lockar besökare utanför Stockholmsregionen.

Station Arenastaden får två entréer.


Stationen i Arenastaden får två entréer. Från den norra entrén utmed Dalvägen går det snabbt att ta sig till arbetsplatser, shopping och Friends Arena. Den södra entrén i Arenastaden nås via Hagalundsgatan. Här kan du enkelt byta till tvärbana och pendeltåg.

 

Arenastadens södra uppgång vid Hagalundsgatan

Arenastadens södra entré vid Hagalundsgatan.


Konsten i station Arenastaden

Konsten på Arenastadens station är utformad av konstnärskollektivet inges idee.

Konstnärskollektivet inges idee ligger bakom konsten på Arenastadens station, som består av pixlar från ett extremt uppförstorat foto.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/&Rundquist