Skip to main content

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden.

Om du har problem med att ta del av dokumentenkontakta oss så hjälper vi dig!

Beslut järnvägsplan 2020

Här kan du läsa Trafikverkets beslut om att fastställa järnvägsplanen.

PDF iconBeslut om kungörelsedelgivning
Underrättelse om laga kraft gällande järnvägsplan

Fastställelsehandlingar 2019Permanenta markanspråk, plankartor
PDF iconRitningsförteckning. permanent markanspråk plan och profil.pdf
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2202.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2203.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2204.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2205.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2206.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2207.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2208.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2209.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2210.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2211.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2212.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2213.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2214.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2215.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2216.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2217.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2218.pdf

Tvärsektioner
PDF iconÖversiktsritning med tvärsektioner markerade.pdf
PDF iconRitningsförteckning permanent markanspråk, sektion.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3683-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3713-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3733-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3802-20-3001.pdf

PDF iconM33-1510-11-A3835-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3836-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3861-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3922-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4035-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4084-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4113-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4450-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4469-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3002.pdf
PDF iconM33-1510-11-A4536-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6234-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6545-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6556-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6589-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6637-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6757-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6858-20-3001.pdf
PDF iconM33-1510-11-A6994-20-3001.pdf
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3001.pdf

PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3002.pdf
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3003.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3005.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3006.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3007.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3008.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3102.pdf
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3103.pdf
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3104.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3107.pdf
PDF icon
M33-1512-11-A4500-20-3108.pdf
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3002.pdf

PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3003.pdf
PDF icon
M33-1513-11-A7000-20-3004.pdf
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3007.pdf
PDF icon
M33-1513-11-A7000-20-3009.pdf
PDF icon
M33-1513-11-A7000-20-3013.pdf
PDF icon
M33-1513-11-A7000-20-3014.pdf
PDF icon
M33-1513-11-A7000-20-3015.pdf
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3108.pdf
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3110.pdf
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3003.pdf
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3004.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3005.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3007.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3008.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3100.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3102.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3103.pdf
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3106.pdf


Tillfälliga markanspråk
PDF iconRitningsförteckning - tillfällig nyttjanderätt plan.pdf
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning.pdf
PDF iconFörteckning över ytor för tillfälliga markanspråk.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2231.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2232.pdf

PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2233.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2234.pdf
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2235.pdf
PDF icon
M33-1510-11-A3000-10-2236.pdf
PDF icon
M33-1510-11-A3000-10-2237.pdf


Planbeskrivning
PDF icon3320-M33-22-03001.pdf


Bilagor
PDF icon Kommunala planer som berörs.pdf
PDF icon Motivering till servitut.pdf


 

Järnvägsplan, kompletterande ändring efter granskning, 21 maj 2019

PDF icon PM Ändring efter granskning.pdf

Tillfälliga plankartor

PDF icon M33-1510-11-A3000-10-2232.pdf

Utlåtande över inkomna synpunkter
PDF icon3151-P31-12-00002.pdf

Järnvägsplan, kompletterande ändring efter granskning, 16 maj 2019
Järnvägsplan, kompletterande ändring efter granskning, januari 2019
Järnvägsplan granskningshandlingar 2018

Plankartor och förteckning för permanenta markanspråk
PDF iconRitningsförteckning
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2202
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2203
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2204
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2205

PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2206
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2207
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2208
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2209
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2210
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2211
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2212
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2213
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2214
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2215
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2216
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2217
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2218
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2200

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
PDF iconRitningsförteckning
PDF iconFörteckning över ytor för tillfällig nyttjanderätt
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2231
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2232
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2233
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2234
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2235
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2236
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2237

Tvärsektioner med permanenta markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med tvärsektioner
PDF iconRitningsförteckning permanenta markanspråk tvärsektion

Vastastaden:
PDF iconM33-1510-11-A3683-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3713-20-3001

PDF iconM33-1510-11-A3733-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3802-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3835-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3836-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3861-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3922-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4035-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4084-20-3001
PDF icon M33-1510-11-A4113-20-3001

Hagastaden:
PDF iconM33-1510-11-A4450-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4469-20-3001

PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3002
PDF iconM33-1510-11-A4536-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3002
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3003
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3005
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3006
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3007
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3008
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3102
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3103
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3104
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3107
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3108

Södra Hagalund:
PDF iconM33-1510-11-A6234-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6545-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6637-20-3001
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3003
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3004
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3005
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3007
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3008
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3100
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3102
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3103

Arenastaden:
PDF iconM33-1510-11-A6757-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6858-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6994-20-3001
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3002
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3003
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3004
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3007
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3009
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3013
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3014
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3015
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3108
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3110

Gestaltningsprogram
PDF iconGestaltningsprogram

Underlagshandlingar järnvägsplan
PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning
PDF iconLänsstyrelsens godkännande av MKB
PDF iconGranskningsutlåtande
PDF iconSamrådsredogörelse

Fastighetsförteckning
Fört att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Övriga underlagsrapporter och handlingar
PDF iconLokaliseringsutredning
PDF iconBullerpåverkan och andra störningar under byggtiden, skolor i Solna
PDF iconBullerpåverkan och andra störningar i byggtiden, skolor i Stockholm

PDF iconSocial konsekvensbeskrivning
PDF iconBarnkonsekvensanalys
PDF iconInsatskoncept för tunnlar och stationer - drifttiden
PDF iconSäkerhetskoncept
PDF iconBeslut om betydande miljöpåverkan

Underlagsrapporter till MKB
PDF iconÅtgärder för luftkvalitet
PDF iconHälsopåverkan av tunnelluft
PDF iconElektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
PDF iconStomljud och vibrationer i driftskede

PDF iconÖversvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
PDF iconOlycksrisker

Miljöprövning 2017

PDF iconMiljödom
Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PDF iconRådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
PM Hydrogeologi
Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4. Samrådredogörelse

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Ansökan om ändring av provisorisk föreskrift, 2021-07-05
PDF icon Ansökan
PDF icon Bilaga 1 - PM Hydrogeologi
Bilaga 2. Förteckning över fastigheter och rättighetsinnehavare
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Komplettering 2017-06-15
PDF iconKomplettering
PDF icon
Bilaga 1.Konsoliderad version av villkorsförslag
PDF icon
Bilaga 2.Ledningsinventering

Yttrande 2018-05-09
PDF iconM 598-17, Yttrande

Yttrande 2018-04-05
PDF iconM 598-17, Yttrande 
PDF iconBilaga 1 Rapport från infiltrationstest utfört vid Norra begravningsplatsen, norra sänkan

PDF iconBilaga 2 - Rapport om erfarenheter från projekt Citybanan med avseende på tillfällig vistelse med mera

Yttrande 2018-02-09
PDF iconM 598-17 Yttrande 
PDF iconBilaga 1 - Kartor över ändringar av anläggningarna
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram grundvatten Odenplan-Arenastaden GH 171201
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 1. Översiktskarta
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 2. Observationspunkter för grundvatten och energibrunnar (5 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 3. Grundvattenberoende objekt mm (18 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 4. Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar (3 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 5. Fastighetsförteckning grundvattenberoende byggnader
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6. Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.1. Sundbyberg
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.2. Solna
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.3. Stockholm
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.4. Tabell över åtgärdsnivåer
PDF iconBilaga 3 - PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten, Tunnelbana till Arenastaden, 2017-01-18
PDF icon
Bilaga 4 - ny bilaga 1 till ansökan (Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden)

Yttrande 2017-12-18
PDF iconYttrande
PDF iconBilaga 1. Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker
PDF iconBilaga 2. Konsoliderad version av yrkanden och villkorsförslag
PDF iconBilaga 3. PM Infiltrationstest Arenastaden (Bilaga 3A) och PM Infiltrationstest Norra begravningsplatsen södra sänkan (Bilaga 3B)
PDF iconBilaga 4. Förslag till kontrollprogram för grundvatten
PDF iconBilaga 5. Redovisning av tätningsåtgärder och injekteringsklasser
PDF iconBilaga 6. Kartor över befintliga infiltrationsbrunnar och områden med potentiellt behov av infiltration
PDF iconBilaga 7. Karta över Trafikverkets och Jernhusens anläggningar som är känsliga för grundvattennivåsänkningar
PDF iconBilaga 8. Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer

Yttrande 2017-11-20
PDF iconM 598-17 Yttrande 
PDF iconBilaga 1 - Förslag till förhandlingsordning
Bilaga 2 förteckning över tillkommande sakägare
För att ta del av sakägarförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Järnvägsplan granskningshandlingar 2017

 

Läsanvisning och handlingsförteckning
PDF iconJärnvägsplan för nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden
PDF iconHandlingsförteckning

Plankartor och förteckning för permanenta markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning för plankartor
PDF iconRitningsförteckning permanenta markanspråk
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2202
PDF icon
M33-1510-11-A3000-00-2203
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2204
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2205
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2206
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2207
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2208
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2209
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2210
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2211
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2212
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2213
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2214
PDF icon
M33-1510-11-A3000-00-2215

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning för kartor
PDF iconRitningsförteckning tillfälliga markanspråk
PDF iconFörteckning över ytor för tillfälliga markanspråk
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2231
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2232
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2233
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2234
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2235
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2236
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2237


Tvärsektioner med permanenta markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med tvärsektioner
PDF iconRitningsförteckning permanenta markanspråk tvärsektion

Vastastaden:
PDF iconM33-1510-11-A3683-20-3001
PDF icon
M33-1510-11-A3713-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3733-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3835-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3836-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3861-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3922-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4035-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4065-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4115-20-3001

Hagastaden:
PDF iconM33-1510-11-A4450-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3002
PDF iconM33-1510-11-A4536-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3002
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3003
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3005
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3006
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3007
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3008
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3102
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3103
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3104
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3105
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3106

Södra Hagalund:
PDF iconM33-1510-11-A5680-20-3001
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3002
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3003
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3004
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3005
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3007
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3100
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3102
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3103

Arenastaden:
PDF iconM33-1510-11-A6757-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6858-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6994-20-3001
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3002
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3003
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3007
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3009
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3013
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3014
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3108
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3110

Gestaltningsprogram
PDF iconGestaltningsprogram del 1
PDF iconGestaltningsprogram del 2
PDF iconGestaltningsprogram del 3

Underlagshandlingar järnvägsplan
PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning med bilagor
PDF iconBeslut om betydande miljöpåverkan
PDF iconLänsstyrelsens godkännande av MKB
PDF iconSamrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Fört att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Övriga underlagsrapporter och handlingar
PDF iconSocial konsekvensbeskrivning
PDF iconBarnkonsekvensanalys
PDF iconInsatskoncept för tunnlar och stationer- drifttiden
PDF iconSäkerhetskoncept
PDF iconLokaliseringsutredning


Underlagsrapporter till MKB
PDF iconPM Hälsopåverkan av tunnelluft
PDF iconÅtgärder för luftkvalitet
PDF iconElektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
PDF iconStomljud och vibrationer för spår i driftskedet
PDF iconStomljud och vibrationer i byggskedet
PDF iconÖversvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
PDF iconOlycksrisker

Kompletterande samråd 2017

Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.
PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden
Samrådshandling
Hagalund A3
Hagastaden A3

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Kompletterande samråd 2016

Under perioden 26 oktober till 15 november hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.
PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar och en miljökonsekvensbeskrivning.
Läsanvisning
Planbeskrivning
Planbeskrivning - bilaga 1
Plankartor bladindelning
Plankartor med permanent markanspråk Del 1
Plankartor med permanent markanspråk Del 2
Plankartor med permanent markanspråk Del 3
Plankartor med permanent markanspråk Del 4
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 1
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 1
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 3
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Miljökonsekvensbeskrivning
Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser
Olycksrisker
Hälsopåverkan av tunnelluft

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Samråd 2015/2016

Under perioden 2 december 2015 till 15 januari 2016 anordnade vi ett andra samråd för Gula linjen från Arenastaden till Hagastaden.
Samrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Läsanvisning
Planbeskrivning (5 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Plankartor bladindelning - del 1 (8 MB)
Plankartor med permanenta markanspråk - del 2 (10 MB)
Plankartor med tillfälliga markanspråk - del 3 (9 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (5 MB)
Samrådsredogörelse


Det övergripande gestaltningsprogrammet beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut:
Gestaltningsprogram del 1 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 2 (8 MB)
Gestaltningsprogram del 3 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 4 (4 MB)

Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser (4 MB)
PM Olycksrisker - Underlagsrapport till MKB (8 MB)


Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken (4 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella. 
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken - Bilaga

Övriga handlingar:
PM Kulturmiljö och stadsbild - Underlagsrapport till MKB (5 MB)
Prognoser Gul linje (1 MB)
PM Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana - Underlagsrapport till MKB
Sammanfattande Trafikanalys Gul Linje (4 MB)
Social konsekvensbeskrivning (3 MB).

Lokaliseringsutredning 2015

Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

Lokaliseringsutredning (8 MB)

Samråd 2014

Under perioden 17 november till 14 december 2014 hade vi ett första samråd då vi informerade om den planerade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden.

Störningar i bygg och driftskedet
Påverkan på miljö, kulturmiljöer och grundvatten
Samrådsfolder
Samrådsfolder - utskriftsversion
Så bygger vi tunnlarna

Efter samrådet sammanställdes de synpunkter som kom in:

Samrådsredogörelse (1 MB)

2013 års Stockholmsförhandling

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen