Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. Söderut ansluts det nya spåret till befintligt spår vid station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  


Arbeten vid Sockenplan


Aktuellt i området
Nu pågår ljudalstrande arbeten, vi utför bland annat sprängning och borrning i berg. Arbetet kan komma att höras och påverka närområdet. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över både dagar och veckor. Vi behöver förhållas oss till vissa bullervärden och mäter vid olika punkter hur mycket arbetet låter. 

Familjedag söndag 24 oktober kl 13-15:30
Välkommen att träffa oss och prata tunnelbana. Vi bjuder på fika mellan      kl 13-15:30, Planterarvägen 10. En digital tipspromenad för hela familjen kommer snart att vara tillgänglig på nyatunnelbanan.se/tipspromenad.

Höst och vinter
Vecka 42 startade sprängningarna innanför planket. Vi börjar med ovanjordsprängningar för att skapa en grop där vi sedan bygger en transportväg. Dessa arbeten kommer pågå till våren. Parallellt med sprängningarna utförs borrningsarbeten hela året och under våren.
 Information om de kommande arbetena har skickas till närområdet.

Tunnelsprängningar startar preliminärt vid årsskiftet 2021/2022. Vi spränger för en spår- och servicetunnel i riktning mot Slakthusområdet. Via en framdriftkarta kommer man kunna följa utvecklingen. Vi informerar i god tid innan dessa arbeten startar.

Vill du ha ett sms 30 minuter innan vi spränger? Anmäl dig till vår sms-tjänst. Anmäl dig här

Arbetstider
Under hösten fram till och med årsskiftet, när arbetet med den stora gropen pågår, arbetar vi som regel helgfria vardagar kl.07–19 men även vissa helger. När så krävs kan dock arbeten förekomma dygnet runt veckans alla dagar. Riktvärden för buller och hur och när vi får överskrida dessa, styr vad vi kan arbeta med.

Sprängning kommer ske under dagtid. I dagsläget inväntar vi besked om det blir fasta sprängtider eller inte. Biltrafik och även gångvägar i området kommer stängas av några minuter när vi spränger.

Störningar
Tunnelbanebygget kommer periodvis att störa närområdet. Vi mäter regelbundet för att kontrollera hur mycket arbetet låter. 
Ibland har vi arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter sig 
enligt våra prognoser eller att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. Vi behöver då föra en dialog med 
tillsynsmyndigheten.

Vissa arbeten genererar så kallade stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luft, t ex ljud från transporter och lastning. När vi spränger uppstår vibrationer som kan kännas i ditt hem. Oftast uppfattas dessa mest för den som befinner sig i fastigheten. Skador på hus uppkommer sällan. Läs mer här om hur vi påverkar närområdet.

Riktvärdena för buller är olika för bostäder och lokaler, t ex skolor. Värdena varierar även för inom- och utomhus och luft- eller stomljud. Läs mer i våra bullervillkor 

Fastighetsägarens ansvar
När vi utför sprängningar eller andra vibrationsalstrande arbeten uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Se filmen om hur vi bygger tunnelbanan och vilka störningar som kan uppstå.

Informationsmöte 
Vi sände ett digitalt informationsmöte den 26 maj där vi berättade om våra kommande arbeten. De frågor som vi inte hann besvara publiceras här Frågor & svar

Missade du informationsmötet? Lyssna på det här. Du kan behöva klicka på Playknappen längst ned till vänster. Det tar några sekunder innan mötet startar. 

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev som delas ut till närområdet för sträckan Gullmarsplan-Sockenplan 2 gånger per år. Nästa nyhetsbrev kommer under maj.

Maj 2021
December 2020

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-10-18