Skip to main content

Arbeten vid Skvaltan

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Arbetstunneln som mynnar ut på området används för att transportera ut bergmassorna från spår- och servicetunnlarna.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  

 

Nattarbeten inne i tunneln

Den här veckan börjar vi att arbeta även nattetid med borrning och skrotning längst inne i tunnlarna, som ligger djupt under markytan. Resultatet från stomljudsmätningarna hos boende på Diligensvägen visar att ljudnivåerna från arbetena är under de tillåtna riktvärdena. Det innebär att vi får utföra stomljudsalstrande arbeten såsom borrning och skrotning även kl 22-07 alla dagar i veckan.

Den röda markeringen på kartan visar var de arbetsmomenten kommer att ske.


Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan anlägger vi ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för till exempel arbetsbodar och uppställning av maskiner och material. Arbetstunneln används för att transportera ut bergmassor. Arbetet med arbetsområdet och arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Påverkan på trafiken
Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
​Byggtiden för spår- och servictunnlanrna är cirka fyra år. Därefter kommer vi att installera bland annat el, bana, rulltrappor och hissar. Därefter inreds stationerna och biljetthallarna. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2021-10-15