Skip to main content

Arbeten vid Norra Stationsgatan

Från ett arbetsområde vid Norra Stationsgatan bygger vi en arbetstunnel som ska leda fram till den framtida stationen Hagastaden.


Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för ny linje till Arenastaden.
Klicka på bilden för att se den i större format.

21-08-24

Arbeten på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängning för arbetstunneln. I framdriftskartan kan du se hur mycket berg vi sprängt ut och var vi kommer att arbeta de närmaste veckorna. 

Arbetstider
Bergborrning kan pågå vardagar klockan 07.00 - 22.00, samt lördagar klockan 07.00 - 19.00. 
Sprängningar kan förekomma vardagar klockan 07.05, 09.00, 10.50 13.00, 15.00, 18.00 och 21.50, samt lördagar klockan 09.00, 10.50, 13.00, 15.00 och 18.00. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som nyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Andra typer av arbeten kan förekomma utanför dessa tider samt helger. 

Hur mycket får det låta?
Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer som kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi kontrollerar kontinuerligt hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader. Vi mäter också buller för att säkerställa att vi inte överskrider
 de riktvärden för buller som anges i vår miljödom. Grundprincipen är att arbetet får låta mer helgfria vardagar kl. 07-19, övriga tider på dygnet och på helger får vi inte låta lika mycket. Våra bullermätningar visar att vi ligger under riktvärdena för vad som är tillåtet enligt vår miljödom när vi borrar och spränger. 

Annat buller som kan störa är när vi kör ut och lastar om utsprängda bergmassor på arbetsområdet. Vi har sprängt ut en vändnisch i berget som gör att vi nu kan lasta nere i tunneln. Det reducerar en stor del av utomhusbullret från våra arbeten. 

 Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas.

Sms innan sprängning
Anmäl dig gärna till vår sms-tjäns. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.

Anmäl dig till sms-tjänsten här. (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)
Information om hur du anmäler dig, se manual
Mer information om sms-tjänsten finns här 

Tidplan
Arbetet med att spränga ut Hagastadens arbetstunnel kommer pågå till och med årsskiftet 2021-2022. Arbetena görs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm. Arbetsområdet vid Norra stationsgatan kommer att användas hela byggtiden för exempelvis transporter och uppställning av maskiner och material.

Påverkan på trafiken
Norra Stationsgatan kommer att vara öppen för gång-, cykel och biltrafik under hela byggtiden.