Skip to main content

Arbeten vid Gullmarsplan

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå och fem snabbhissar. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsområden bl a på bussterminalen, i biljetthallen och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.
 

Aktuella arbeten
Vi är nu klara med ombyggnaden av själva bussterminalen som gjordes om för att få plats med hissarna till den nya Blå plattformen. De kommer placeras i området innanför planket. Bakom planket pågår tungrivning i tre plan. Vi gör hål genom betongdäck, väggar, grundläggning och stålkonstruktioner. Arbetet har inletts uppifrån bussdäcksnivån och vi jobbar oss sedan nedåt via biljetthallsgolvet, vidare till väggar som vilar på spårnivån och avslutar med fundamenten som vilar på berg. Nu pågår förstärkningsarbeten i spårnivå där vi sedan ska börja spränga oss nedåt till den nya platformen. Sprängningsarbeten beräknas börja tidigast vid årsskiftet.

Arbeten dagtid v 41-42
I gropen (spårnivå): Förstärkning av fundament till pelare – montage och injektering av dragstag. Förstärkning av pelare – formning, armering, gjutning och formrivning. Arbete med balk vid spont mot spår 1 – gjutning och formrivning. Schakt och hantering av massor.

Arbete dagtid lördag 23 oktober
På lördag arbetar vi nere på spåret med en liten grävmaskin. Inga bullrande arbeten utförs men visst skrapljud från skopan mot berget kan förekomma.

Påverkan närmiljö
Närområdet kan uppleva störningar för vissa arbeten.  Natt- och helgarbeten förekommer. Närområdet aviseras med sms.
Se filmen om hur vi bygger tunnelbanan och vilka störningar som kan uppstå.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras r att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Information 
Tryckt nyhetsbrev för sträckan Gullmarsplan - Sockenplan  
Nyhetsbrev Soderort_2021 maj

Nyhetsbrev Soderort 2020 december 

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-10-08