Skip to main content

Arbeten vid Dalvägen/Hagalund - Solna

Utmed Dalvägen i Solna ska en arbetstunnel och den norra uppgången för station Arenastaden byggas. Den södra uppgången byggs vid Hagalundsvägen. Upphandling av entreprenör görs nu och byggstart är planerad till hösten/vintern 2021-2022.
 

 

Vi förbereder vårdcentralens flytt

Hagalund Frösunda vårdcentral kommer att flytta tillfälligt när vi bygger station Arenastadens uppgång vid Hagalundsgatan i Solna.

Den 1 september börjar vi ställa iordning de nya lokalerna och i mitten av oktober beräknas vårdcentralen att ta emot besökare på Hagalundsgatan 47.

Se karta här nedanför. Här kan du läsa vår nyhet Vårdcentral flyttar när station ska byggas.

Förberedande arbeten 
För att få elström till vårt kommande arbetsområde har vi byggt en nätstation vid Dalvägen. Området runt nätstationen är inhägnat med stängsel.  

I anslutning till nätstationen ska vi spränga ut den arbetstunnel som behövs för att kunna bygga huvudtunneln och station Arenastaden. 

Arbetsområde Arenastaden