Skip to main content

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Våra arbeten i Veddesta industriområde utgår från Äggelundavägen, där vi också har flera arbetsområden, se gula markeringar. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. Plattformen i den nya tunnelbanestationen syns som en avlång streckad yta mellan de båda uppgångarna.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Barkarby.

 

Våra arbeten i Veddesta

Via arbetstunneln i Veddesta bygger vi nu de tunnlar och utrymmen som behövs för tunnelbanan:

  • Spårtunneln där tunnelbanetågen ska gå mot Barkarbystaden.
  • Servicetunneln för servicefordon mellan Barkarby och Barkarbystaden när tunnelbanan är färdigbyggd.
  • En tunnelbanestation med två stycken uppgångar.
  • Två uppställningsspår för tågen.
  • Olika schakt för bland annat ventilation.

Den nya tunnelbanestationen Barkarby byggs i motsatt ände av den nuvarande plattformen på Barkarbys pendeltågsstation. Vi arbetar ungefär 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Det är också många andra arbetsmoment som vi utför när vi bygger tunnlar, och de flesta hörs inte ovan jord. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berget för tunnlar och andra utrymmen. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.
 

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Tunnelbanestationen Barkarby

Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad i andra änden av plattformen. Byggnaden integreras med Veddestabron och blir en station med direkt anslutning till både tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar. Vi har sprängt klart hela stationen, plattformsrummet är cirka 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt. Tunnlar för två uppställningsspår är också utsprängda.
 

Karta över området där uppgång byggs mot Mälarbanan

Röd ring visar var vi bygger en uppgång vid Barkarby station, intill Veddestabron och Mälarbanan.

Det andra tunnelbane-t:et vid Veddestavägen visar var den andra tunnelbaneuppgången byggs.    

 

Barkarby tunnelbanestation får två uppgångar:

Tunnelbaneuppgång vid kommande station Barkarby, nära Veddestabron

Vi bygger en uppgång som ska ligga i anslutning till tunnelbanestationen Barkarby, Mälarbanan och Veddestabron. Se markering med T i kartan här ovanför.

Stationen ligger under jord och därför har vi byggt ett schakt för rulltrappor och hiss. Så småningom blir det betongarbeten och byggande av bland annat biljetthall.    

Tunnelbaneuppgång vid Veddestavägen

Arbetet är i gång med det som ska bli en tunnelbaneuppgång i Veddesta industriområde, vid Veddestavägen nära gamla Veddesta centrum. Se markering med T i kartan här ovanför.

Vi bygger schakt för rulltrappor och hiss. Från markytan har vi byggt en stödkonstruktion, så kallad spont som vi tätar så att vi sedan kan gräva bort jordmassor och förhindra att vatten och jord tränger in.

Dagar och tider: Arbetet utförs vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19.

Sprängning ovan jord pågår (start vecka 36) 

Vi har tidigare sprängt ut under jord, nu spränger vi också bort berg från markytan.

Sprängning ovan jord kan ske helgfria vardagar klockan 07–19 och beräknas pågå september-oktober. 

Varningssignaler hörs vid varje sprängning: 
Före sprängning: Flera korta signaler-----------
Efter sprängning: En lång signal–––––––––––

Påverkan för närområdet: Du som vistas i området kan komma att känna vibrationer och höra när vi spränger ovan jord. I övrigt kan borrning och andra maskinljud höras i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor.

 

Allmänt om påverkan för närområdet

Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är, desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. Allra mest märks och hörs det i de byggnader som befinner sig nära och ovanför tunneldrivningen. Om du befinner dig i ett hus som står på berg eller lera inverkar också. Berg leder lättare så att det skapas stomljud, medan lera inte gör det på samma sätt. Därför påverkas man mindre i hus som är grundlagda på lera.

Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis att medföra störningar och påverkan för omgivningen. Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.   
 

Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödoms bullervillkor. Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00–19.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 
 
Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. I dagsläget kan sprängning även ske helgfria lördagar kl. 09.00–16.00, för de två tunnlar som byggs från Barkarby station och under järnvägen Mälarbanan och E18 norrut mot Barkarby handelsplats. När våra tunnelarbeten närmar sig bebyggelse och bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar. Vi informerar närområdet om detta innan dess.
 
Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Barkarby och Akalla. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar.  

 

Sprängningar 
En tunnelsprängning kan uppfattas som ljudet av smatterband eller åska. Den är snabbt övergående, upp till 6–7 sekunder sekunder lång. På vissa platser vibrerar det kännbart under den tiden. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi.

Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här.
 

Sms innan sprängning

Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område.

  • Anmäl dig till sms-tjänsten här. 
  • Information om hur du anmäler dig, se manual.
  • Mer information om sms-tjänsten finns här.
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Undantaget är telefoner med företagsabonnemang eller kontantkort, då måste man själv anmäla sig till tjänsten. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. 

 

Information om våra byggarbeten för allmänheten

Missade du vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby den 22 april. Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 

Informationsmöte för Barsbro-området

I september 2020 hölls ett digitalt infomöte riktat till fastighetsägare i Barsbro. Vi berättade då om hur vi arbetar för att hantera grundvattennivåer och vibrationer, så att våra tunnelarbeten inte ska påverka mark och byggnader i området. Länk till det inspelade mötet finns här

 

Om du har frågor eller synpunkter
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet alla dagar, dygnet runt. Om du hellre vill skriva till 
kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Många byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera byggprojekt i Veddesta, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Järfälla kommun och Trafikverket bygger Veddestabron över tågspåren och E18. Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer också att ha flera byggprojekt i Barkarbyområdet under de kommande åren. Här är länk till Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort. 

Kontaktuppgifter:

 

(Senast uppdaterad 21-10-01)