Skip to main content

Arbeten i Sickla

Det pågår flera arbeten för Blå linje till Nacka i Sickla. Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. Vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  

 

Arbetstunnel Värmdövägen, Sickla

I Sickla bygger vi en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln. 

Arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för arbetstunneln. Bergborrningarna görs för att täta och förstärka berget. Vi borrar även borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. 

Arbetstider
Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl. 07–22 och på lördagar kl. 07–19. 

Sprängningar för arbetstunneln kan ske alla dagar i veckan mellan 07-22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. Det är möjligt att få sprängvarning via SMS cirka 30 minuter före varje sprängning för arbetstunneln.

Transporter av bergmassor
Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter, helgfria vardagar, på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid.

Hur mycket får arbetet låta?
I första hand styrs våra arbeten och arbetstider av riktvärden för olika typer av buller som anges i vår miljödom. Grundprincipen är att arbetet får låta mer under dagtid kl.07–19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

Vid arbetstunneln i Sickla har vi utökat tillstånd från kommunens miljöenhet för bergborrning, utlastning och transporter. Tillståndet inkluderar även andra typer av buller som kan förekomma på en byggarbetsplats. Sprängningarna ligger däremot inom ramarna för vad som är tillåtet enligt vår miljödom. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Vi försöker att störa så lite som möjligt, men dessvärre kommer utbyggnaden av tunnelbanan periodvis att innebära störningar. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. I dessa fall ansöker vi om utökat tillstånd för arbetet hos kommunens miljöenhet.

Tidplan
Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Kontakta oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring 08-600 10 00 eller fyll i vårt kontaktformulär, så hjälper vår kundtjänst dig. 

Informationen uppdaterad 2021-08-16

 


Sickla stationshus

I Sickla kommer tunnelbanan att få två entréer i ett nytt stationshus. En entré kommer att ligga i anslutning till Saltsjöbanan och Tvärbanan. Den andra entrén kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan.

Ytterligare två entréer kommer att byggas i Sickla, en vid Alphyddevägen och en vid Sickla köpkvarter.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.

Sickla stationshus
Arbetet med Sickla stationshus utförs av Veidekke på uppdrag av Atrium Ljungberg och Region Stockholm. Med stöd i befintlig detaljplan pågår grundläggningsarbeten för stationshuset. Bland annat förbereds biljetthall och rulltrappsschakt för tunnelbanan. Läs mer om de arbeten som utförs. 

Atrium Ljungberg är byggherre och ansvariga för stationshuset, men arbetet med rulltrappsschakt och biljetthall för tunnelbanan görs i nära samarbete med oss på Region Stockholm. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar. En ny detaljplan med en utökad byggrätt arbetas för närvarande fram hos Nacka kommun. Läs mer om Sickla stationshus hos Nacka kommun och Atrium Ljungberg.

Kontakt
Frågor eller synpunkter angående det pågående arbetet med Sickla stationshus besvaras av Atrium Ljungberg på e-post: info@al.se eller telefon: 08-615 89 00.

Sprängningsarbeten 
Sprängningar för Sickla stationshus kan ske under följande dagar och tider:

Måndag–torsdag
10.15–10.18 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
14.15–14.18 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.30 – 14.33 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).

Fredag
10.15–10.18 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.14 – 14.18 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).

Vilka dagar sprängningarna görs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningsarbetet planeras pågå till våren 2021.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid varje sprängtillfälle kommer trafik på närliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas.

Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa.

​Övrig påverkan på trafiken
Under arbetet med stationshuset kommer trafiken tillfälligt att behöva ledas om men kollektivtrafik, bilister och cyklister ska kunna passera till, från och förbi arbetet under hela byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning!

Även Nacka kommun utför arbeten på Sickla industriväg. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Informationen uppdaterad 2021-08-23