Skip to main content

Arbeten i Järla

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Arbetstunneln som nu är utsprängd används för att transportera ut bergmassor från spår- och servidcetunnlarna som nu ska sprängas ut.


Den röda ringen visar var vi arbetar just nu.

 

Arbeten vid Nacka kyrka den 20 september
Den 20 september kommer vi att borra för grundvattenrör på Nacka kyrkogård. När man borrar för grundvattenrören så låter det en del och under den tiden kan närområdet störas. Borrningen tar cirka 4-6 timmar per grundvattenrör och man kan borra upp till två rör per dag. Borriggen är 2x4 meter. Vi kommer att spärra av lite runt omkring. När borrningen och installationen av grundvattenrören är klar så lämnas endast ett litet brunnslock i marken. Där kommer vi att utföra manuella grundvattenmätningar under hela tunnelbanebygget. Vi borrar grundvattenrören för att kunna mäta grundvattennivån.

Arbeten under hösten 2021
Arbetstunneln som är byggd för att transportera ut bergmassorna är nu utsprängd. Vi har kommit ner till nivån för plattformen för framtida station Järla. Under hösten fortsätter arbetet med att spränga ut spår- och servicetunnlarna samt plattformsrummet. Vi kommer att spränga cirka 80 meter i vardera tunnel åt båda riktningarna under hösten. Spårtunnlarna är större än arbetstunnlarna. Arbetet är mer komplicerat, eftersom berget sprängs bort i olika omgångar och i olika nivåer för att få den takhöjd och bredd som tunnlarna ska ha. Därför kommer vi att behöva vara kvar på samma plats och spränga vid flera tillfällen.

Våra arbeten kan medföra störningar i området. Alla som bor i området kan anmäla sig till spräng-sms och få ett sms 30 minunter före varje sprängning. Anmäl dig här!

Arbetstunneln används för att  lasta ut bergmassor
Arbetstunneln i Järla används för att transportera ut bergmassor vid bygget av station Järla och de anslutande spårtunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Järla
Den gula marikeringen visar vårt arbetsområdet. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för spår- och servicetunnlar. Borrhålen som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid. 

Arbetstider
Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl.07–22 och på lördagar kl.09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl.07–22. Vi planerar inte att spränga på söndagar men det kan komma att ske vid behov.

Påverkan på trafiken
Infarten från Birkavägen till Järla Östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla Östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Omledning av gång- och cykelväg och infart till Järla östra skolväg

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Tidplan
Byggtiden för spårtunnlar och station Järla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat bana och el samt inredning av stationerna. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Kontakta oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring 08-600 10 00 eller fyll i vårt kontaktformulär, så hjälper vår kundtjänst dig. 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka. 

 

Informationen uppdaterad 2021-08-23