Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår inga markarbeten för tillfället. Nu väntar vi på besked att starta den nya entreprenaden för tunnelbanans station Nacka.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


 

Ny vändplats för buss klar

Nu är den nya vändplatsen för buss 402 klar. Se markerad plats där den ligger nu (parkering i bilden nedan.) 

Karta med markeringar

Karta med markeringar


Informationen uppdaterad 2021-10-05