Skip to main content

Arbeten i Hammarby Sjöstad & Vintertullen

I Hammarby Sjöstad byggs en arbetstunnel från Hammarby Fabriksväg ner till den nya stationen Hammarby kanal, med uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och vid Vintertullen på Södermalm. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm. 

 


Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg

 AKTUELLT


I Hammarby Sjöstad pågår arbetet med arbetstunneln från Hammarby Fabriksväg. I slutet av oktober beräknas arbetstunneln nå utrymmet för spår- och arbetstunnlar. Under perioden november-december trappas arbetet upp och sker koncentrerat ca 40 meter under jord i Luma. I december kommer produktionen att pågå på sex tunnelfronter samtidigt. Bergtransporter sker vid Hammarby Fabriksväg. Permanenta fläktar kommer att monteras preliminärt i mitten av november. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg att stoppas en kort stund vid varje sprängning. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.
I dagsläget pågår anbudsräkning för huvudentreprenad Hammarby kanal. Produktionen för huvudentreprenaden planeras preliminärt påbörjas sommaren 2022. 

 

Ledningsomläggningar i Blecktornsparken 

Med preliminär start vecka 42 ska vi flytta ledningar, med bland annat fjärrvärme och vatten, i och kring Blecktornsparken. Ledningsomläggningarna är en del av förberedelserna för bygget av tunnelbanans nya station Hammarby kanal. Entrén till stationen kommer att byggas i fastighetens Hamnvakten 7 vid Vintertullstorget. 
Arbetsområdet sträcker sig från Tullgårdsgatan genom delar av Blecktornsparken till Katarina Bangata. Delar av parken kommer att stängas av. I samband med leningsomläggningarna kommer tre träd - ex oxel, en ask och en skogslönn - längs gågatan från parken mot Katarina Bangata att avverkas. 
Arbetet innefattar bland annat schaktning som kan medföra buller. Ledningsomläggningarna utförs i etapper och beräknas pågå till och med februari 2022. Arbetet utförs helgfria vardagar kl. 07-19. 
Parallellt med våra arbeten utför Stockholm Exergi ledningsarbeten längs Ljusterögatan, över Katarina Bangata. Arbetet beräknas vara klart i november. 


Svar på vanligt förekommande frågor.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg att stoppas en kort stund. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området. Det kan också vara bra att tänka på att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Arbetstider
Vårt arbete kan pågå dygnet runt men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Sprängningar kan dock utföras från kl. 07-22 måndag-fredag och även på lördagar kl. 07-19 eftersom en sprängning är snabbt övergående. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter. Så kallade stomljud (vibrationer) kan förekomma till kl. 22 på vardagar och till kl. 19.00 på lördagar. 

Sprängning och/eller stomljudsalstrande arbeten kan förekomma:
måndag-fredag kl. 07.00-22.00
lördagar kl. 07.00-19.00 


SMS innan sprängning
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.

Nyhetsbrev 

Våra nyhetsbrev hittar du här

 

Sidan uppdaterad 2021-10-19