Skip to main content

Uusi metro

Framtidens tunnelbanekarta
Tukholman metro laajenee. Laajennusta tarvitaan, jotta alueen asukkaat ja siellä työskentelevät voivat jatkossakin matkustaa nopeasti, helposti ja ympäristöystävällisesti. Alueelle tulee uusia työpaikkoja ja asuntoja, joten metroa täytyy laajentaa.

Tukholma kuuluu Euroopan nopeimmin kasvavien suurkaupunkialueiden joukkoon. Tukholman läänin asukasmäärä kasvaa joka päivä kahden täyden bussilastillisen verran. Uusia asukkaita sekä syntyy että muuttaa alueelle. Siksi tarvitaan enemmän asuntoja ja joukkoliikennettä. 

Kaikkien tukholmalaisten yhteinen panostus
Tammikuussa 2014 syntyi sopimus, jonka allekirjoittivat Ruotsin valtio, Tukholman läänin maakäräjät, Tukholman kaupunki, Nackan kunta, Solnan kaupunki ja Järfällan kunta. Sitä kutsutaan vuoden 2013 Tukholman sopimukseksi. Sen mukaan metro laajenee Nackaan, Solnan Arenastadeniin ja Järfällan Barkarbyhyn. Samalla sinistä linjaa pidennetään ja se yhdistetään Hagsätran haaraan. Jotta uusia metrojunia voidaan pitää kunnossa ja hoitaa, myös varikkokapasiteettia täytyy laajentaa. Tukholman läänin maakäräjät vastaa kaikista rakennustöistä. Sopimuksen mukaan kunnat rakentavat lisäksi paljon uusia asuntoja metron laajennuksen lähialueille.

 

Framtidens tunnelbanekarta

Koska kaikki on valmista?
Rakentaminen aloitetaan vuonna 2019, ja rakennustyöt kestävät noin kuudesta kahdeksaan vuotta. Mutta ennen kuin merkittävät rakennustyöt voidaan aloittaa, tarvitaan muun muassa ratapiirustukset sekä ympäristökaaren mukaiset luvat. Ympäristökaari säätelee vaikutuksia pohjaveteen sekä rakentamisen aiheuttamia haittoja. Lisäksi tarvitaan asemakaava alueilta, joihin rakennustyöt vaikuttavat. Mikäli luvista valitetaan, saattaa rakennustöiden aloitus siirtyä.