Skip to main content

Nya tunnelbanan (lättläst)

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.

 

Stockholms tunnelbana ska byggas ut.
Fler människor väljer att bo och arbeta i Stockholm.
Därför ska Stockholms tunnelbana byggas ut.

Många kilometer nya spår och nya
stationer ska byggas.
Alla de nya spåren ska gå i tunnlar under jorden.

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas norrut,
från Akalla station till Barkarby station.

Tunnelbanans Blå linje ska också förlängas söderut,
från Kungsträdgården genom Södermalm till Nacka och till Söderort.

En ny tunnelbanelinje byggs från Odenplan till Arenastaden.
Den nya linjens färg blir gul.

2017 bestämdes att Region Stockholm också ska bygga 
en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

För att få bygga tunnelbanan behövs planer och tillstånd.

Det behövs en järnvägsplan.
Järnvägsplanen beskriver var de nya spåren ska gå
och var stationerna ska ligga.

Det behövs också ett tillstånd från mark-och miljödomstolen.
Tillståndet behövs för att få bygga tunnlar under jord.

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan
2014 kom staten, Region Stockholm och flera kommuner
överens om att bygga ut tunnelbanan
och att bygga många nya bostäder i Stockholm.

Region Stockholm ska bygga ut tunnelbanan.
Kommunerna ska bygga många nya bostäder.
Bostäderna ska byggas nära den nya tunnelbanan.

Byggstart 2019
År 2019 började vi bygga ut tunnelbanan.

Tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort
räknar vi är klar 2030.

Tunnelbana till Barkarby räknar vi är klar 2026.

Tunnelbana till Arenastaden tar ungefär åtta 
år att bygga.

Fråga oss
Undrar du över något om nya unnelbanan?

Du kan ringa till oss på 08-600 10 00.

Du kan också skicka e-post till oss: nyatunnelbanan.fut@sll.se.